Podujatia pre neziskovky

Neziskový sektor na Slovensku pokladáme za veľmi dôležitú súčasť občianskej spoločnosti . Každý člen nášho tímu bol aktívny v neziskových organizáciách alebo v rámci nich organizoval  podujatia. Máme teda ambíciu pomáhať naďalej.

V tejto súvislosti vidíme veľké, zatiaľ nevyužité možnosti spolupráce neziskového a ziskového sektora v oblasti  vzdelávania. Ponúkame preto či už konzultácie alebo outsourcovanie celých podujatí na náš tím. Radi sa budeme podieľať aj na podujatiach spájajúcich neziskový a firemný sektor, pretože vidíme veľký potenciál pre obe strany prinášať do takejto spolupráce veľkú pridanú hodnotu. Sami takéto formáty pripravujeme.

Skvelú prácu v tejto oblasti robia neziskovky Manageria a Fórum nezávislých názorov, s ktorými úzko spolupracujeme, ale aj napríklad Voices, ktoré vytvorilo toto výstižné video na tému Občianska spoločnosť.