Ako inovovať?

Pomocou nových nápadov a skúseností chceme upriamiť pozornosť pri vzdelávacích podujatiach a konferenciách rôzneho druhu na ich ciele a pôvodný zmysel. Pomocou moderných technológií a intenzívnou prácou na kvalitnom obsahu plniť pôvodný cieľ podujatí.

Naším cieľom je robiť podujatia inovatívnejšími a podporiť tak prenos vedomostí, skúseností a inšpirácie, prípadne napomôcť dialógu medzi jednotlivými účastníkmi.

Ale ako chceme inovovať?

Každý dnes používa slovo inovatívny.

Čim teda chceme byť iní ako všetci ostatní?

V prvom rade prostredníctvom tímu ľudí, ktorí majú s inováciami a kvalitnou organizáciou podujatí veľké skúsenosti. Vytvorili niekoľko konceptov inovatívnych podujatí ako napríklad Fórum inšpiratívnych myšlienok, alebo akýsi slovenský “TED pre študentov”, trh pracovných príležitostí na ktorom vystupovali riaditelia firiem…. a konal sa v NOCi :) . Po tomto úspechu sme boli súčasťou nápadu Trhu dobrovolníckych príležitostí, ktorý pomáhal účastníkom zapojiť sa do konkrétnych neziskových aktivít, ktoré pomáhajú riešiť problémy spoločnosti. Okrem toho každý z nás organizoval množstvo iných projektov.

Ako vieme inovovať váš event?

To vám radi ukážeme názornejšie.