Inovatívna Night of Chances

V rámci našej chuti vymýšľať nové spôsoby uchopenia podujatí a skvelých vzťahov s organizáciou Manageria sme jej pomáhali priniesť koncept Night of Chances aj pre technicky zameraných študentov.

Podujatie zaznamenalo veľký úspech a bolo pozitívne hodnotené tak študentami ako aj zúčastnenými firmami.

Viac nájdete na www.nightofchances.sk.

Ak sa chcete inšpirovať ponúkame záznamy z panelových diskusií.

Hlavná panelová diskusia – Peter Škodný (Accenture), Richard Marko (ESET), Rasťo Kulich (Google)

Sprievodná panelová diskusia – Martin Kubala (HP), Vladimír Matouš (Tatra banka), Ivan Marták (Orange)

Prezentácia Miša Trubana a neformálna panelová diskusia o Startupoch (Michal Maxian a Jaroslav Lupták)