Branislav Sepeši

“Na podstatnej časti organizácie a logistického zabezpečenia 2. ročníka Banskobystrických inšpirácií sa podieľala partia mladých ľudí okolo Andreja Krištúfka. Priebeh konferencie bol hladký, bez akýchkoľvek zakolísaní, či rušivých vplyvov. Účastníci v osobných rozhovoroch i v ankete vyjadrili spokojnosť s programom a jeho priebehom, ubytovaním, sprievodnými aktivitami a prejavili ochotu vrátiť sa i na ďalší ročník konferencie.” Branislav Sepeši, predseda Fóra nezávislých názorov